נולד ב-1961 בברגן, נורווגיה ופרסם את ספרו הראשון ב-1988. בספריו מרבה אספדל לשזור בין הבדיוני לבין האוטוביוגרפי ולעסוק במעשה הכתיבה עצמו, בתהליך חניכתו של סופר, בשגרת מלאכתו ובאחריות המוטלת על כתפיו. יצירותיו האחרונות חוקרות את הקשר שבין צורת ז'אנר הרומן לבין צורות כתיבה אחרות כגון המסה, המכתב, היומן, האוטוביוגרפיה והטיולוג.

ספריו של אספדל זיכו אותו בשלל פרסים ובמועמדויות לזכיות נוספות; ב-2009 הוענק לו פרס ה-Literary Critics ושלושה רומנים פרי עטו היו מועמדים ל-Nordic Council Literature Prize. ספריו תורגמו וראו אור במדינות רבות מחוץ לנורווגיה והבליטו אותו כנציג ייחודי של הכתיבה הנורווגית העכשווית.