לוקוס אדרה מציגה שירת מקור ומתורגמת, עכשווית בעיקר. בסדרה זו בחרנו משוררות ומשוררים שהקריאה ביצירותיהם מעוררת למחשבה חדשה.