לוקוס אִדרה מציגה שירת מקור ושירה מתורגמת, בעיקר עכשווית. בסדרה זו בחרנו משוררות ומשוררים שהקריאה ביצירותיהם מעוררת למחשבה חדשה.