פורסם ב"שבעה לילות" 28.4.2016

שרון קנטור על הכותלי בפייסבוק