אנא כתבו אלינו ל:

 editor@locusbooks.co.il

נשמח לשמוע מכם!

ניתן לשלוח כתבי יד בצירוף המידע הנחוץ עליכם, אך באשר למענה, אנא הנמיכו ציפיות - אנו הוצאה קטנה מאוד, ומפאת העומס איננו מתחייבים על מתן מהיר של תשובות.

לפגישות בבית ההוצאה, אנא תאמו מראש במייל או בטלפון: 054-4763793

להשתמע!