"שלוש רוחות וקבר חדש" לקוח מתוך אוסף סיפורים אשר ייראה אור בהוצאת לוקוס ב-2022. הסיפור תורגם ונערך על ידי המחברת יחד עם העורכת רחל פרץ. הסיפור התפרסם בידיעות במוסף ליום כיפור 15.9.2021.